Bedrijfseconomische gegevensverwerking

Hoeveel ik juist zal hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat ik er door zal zijn, met goede punten voor dagelijks werk en mijn blog, maar ‘de presentatie kon beter’. Tja, vraag me dan ook niet om een reis te organiseren, ik heb dat nog nooit gedaan en ik zal dat wellicht in de toekomst niet nodig hebben ook…

Frans 3

De teleurstelling, eigenlijk. Normaal had ik dus effectief ergens rond de 65% moeten zitten, als je telt wat belangrijk is – competenties, spreken, luisteren, enzovoort. Helaas telt de presentatie (weeral) mee voor 50% van de punten. Hoe belachelijk het ook is dat je als leerling moet punten geven aan je medeleerlingen laat ik buiten beschouwing, maar ik heb om en bij de 57% omdat mijn presentatie niet goed (genoeg) was. Wat totaal niet representatief is voor mijn competenties.

De punten van de andere vakken, op een rij…

Frans 2: 66,8
Duits 2: 69,5
Excel: 75
Word: 72,5

Al bij al OK resultaten. Nu wacht ik nog af wat de resultaten van Duits 3 en Access zullen zijn…

Advertenties