Zo. De stand van zaken voor het eerste jaar Graduaat Meertalig Secretariaat.

Frans 2: 66,8
Frans 3: 59,2
Duits 2: 69,5
Duits 3: 70
Word: 72,5
Bedrijfseconomische Gegevensverwerking: er door maar ik weet niet hoeveel
Excel: 75
Access: 81;5

Advertenties