Geachte mevrouw Rutten

In uw opiniestuk van woensdag laatstleden stelt u dat de schietpartijen in de VSA en Oostenrijk toevallig samenvallen met de release van GTA V.

Zoals wel vaker worden er door de – veelal populaire – pers verbanden gelegd en hypotheses gesteld die er niet (zouden mogen) zijn. Uw – soms – zwakzinnig en op sensatie belust publiek slikt dit als zoete koek.

In uw hoedanigheid als moeder die haar kinderen, waar ze zo vaak – te vaak – over bericht, wil beschermen enerzijds, en schrijfster van opiniestukken voor de iets simpeler kranten anderzijds, zoekt u de problemen waar ze niet zijn.

Uit de geschiedenis is vaak gebleken dat gewelddaden zaken zijn van alle tijden, uitgevoerd door psychologisch instabiele personen. Telkenmale wordt de schuld geschoven op wat in die tijd bon ton is. In de Middeleeuwen waren kaartspelen de boekjes van de Duivel. Later was rock ’n roll de boosdoener.

In uw opiniestuk geeft u ook aan dat u weinig tot geen affiniteit hebt voor games, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Harry Potter en mode. Uit de teneur van uw artikel blijkt dat u uw misprijzen voor wat u niet kent niet onder stoelen of banken steekt. Uw publiek volgt u in uw – by lack of better words – denkpatroon.

Dat uw interesses uitgaan naar dingen als mode is uw goed recht. Maar het is niet uw recht om mensen en hun interesses te verdenken van zaken van dewelke het causaal verband niet aangetoond is.

Wie de bal kaatst…

Advertenties