#dtvstudent Ik lig wakker van de beperkte mogelijkheden tot combineren werken / studeren. Zoals ik al tig keer heb aangegeven heb ik nooit de kans gehad om verder te studeren alhoewel de capaciteiten er wel degelijk waren. Nu doe ik het toch, maar moet ik mij tevreden stellen met de kruimels: HBO5 waarvan het niveau relatief laag ligt (ik kom uit het BSO en had geen moeite om te volgen) of bacheloropleidingen in afstandsonderwijs. Wil ik Journalistiek volgen zoals ik wel echt wil, dan moet ik anderhalve dag naar school, en voor mij valt dat op halftijds werken. Dat is onbetaalbaar. Nu ik het toch over centjes heb: waarom in godsnaam is de kostprijs van een HBO5-opleiding zoveel hoger geworden? Waarom zijn de opleidingscheques zoveel moeilijker om aan te geraken? Nu krijg je enkel opleidingscheques wanneer je niet hooggeschoold bent. Men pakt met veel bombarie uit met het zalmsysteem. Je begint laag, je eindigt hoog. Echter, hoe duurder de opleidingen, hoe minder kans op cheques: of het past in je ontwikkelingsplan, of je moet laagopgeleid zijn. Strikt gezien ben ik nu hoogopgeleid nu ik dat graduaat (hbo5) heb, en heb ik geen recht op opleidingscheques. Dat terwijl ik door mijn lage opleiding aan een slecht betaalde job geraakt ben, en educatie dus een ferme hap uit mijn budget is. Die nog groter wordt wanneer ik, als ik een bacheloropleiding wil volgen (in contactonderwijs) deeltijds moet werken. Geef ons volwaardig avondonderwijs Bachelor. Waarom geen betaald educatief verlof meer voor avondschool talen? Zijn die opleidingen minderwaardig? Mijn vraag: hoe kunnen mensen dit blijven betalen wanneer ze geen Master in de whatever en de daarbij horende job hebben?

Advertenties