Voor u staat nu een kersvers gegradueerde Management Assistant!

Veel houdt het eigenlijk niet in. Niet zoals het kruisverhoor bij de jury. De vragen waren:

  • Waarom zouden wij voor bpost moeten kiezen en niet voor de concurrentie?
  • Voelt bpost al die concurrentie op de brievenmarkt?
  • Gebouwen huren is goedkoper voor bpost dan kopen? (Duits)
  • Hoeveel kost een brief en hoe zwaar mag die zijn? (Duits)
  • De rondes worden zwaarder, hoe vangt bpost dat op voor oudere werknemers? (Frans)
  • Hoe ervaren de collega’s het zwaardere werk? (Duits)
  • Wat met drones? Kijkt bpost die richting uit? (Engels)

Hele emmers heb ik gezweet: maar ik ben geslaagd!

Advertenties