Er was een Turk die perfect Nederlands praat en dus, volgens sommigen (Peter De Decker), hier geboren is. Niemand kan immers Nederlands leren, en al zeker niet met een kleurtje, die moeten er altijd gutturale klanken bij gooien.

Die Turk verweet Zuhal Demir dat ze een terroriste was, omdat ze poseerde bij een vlag van de PKK. Qua politieke neutraliteit kan dat wel tellen, maar dit eventjes terzijde.

De Decker opperde dat de Turk hier misschien niet thuishoorde met zo’n gedachtegoed, niettegenstaande hij hier geboren en opgegroeid is. Dus alles wat maar een beetje bruin is, kan dus teruggestuurd worden naar… eigen land? Die man is hier geboren.

Als we die achterlijke denkpiste volgen, moet ik er enkel maar aan toevoegen dat Demir er ook niet Vlaemsch uitziet, en dat haar uitlatingen mij en anderen ook tegen de borst stuiten.

Terugsturen dan maar?

Advertenties