Mijn recensie op facebook voor de Arteveldehogeschool:

Ik heb een gemengde mening over de Arteveldehogeschool. Er zijn (véél) goede punten. Er zijn (véél) slechte punten. Gelet op het feit dat ik zowel op Kantienberg als op Kattenberg gezeten heb, zal ik er bij zetten welke campus ik bedoel.

Kantienberg: Ik volgde de opleiding Communicatiemanagement (en had dat eigenlijk, gezien mijn resultaten, beter blijven doen. Maar ja.)

+ Gemotiveerde docenten (de meesten toch). We waren het eerste jaar dat COM deed in Switch, en men wist zelf eigenlijk ook maar half van welk hout pijlen maken. Toch deed iedereen er meer dan zijn best (behalve enkele uitzonderingen). Dikke pluim voor vooral de docenten communicatiemanagement, sociologie en marketing (met de anderen kwam ik niet in contact doordat ik al wat vrijstellingen had). Voor elk probleem was er een oplossing.
– Het niet krijgen van een cursus (digitaal) in januari / februari maar in mei, vlak voor de examens. Wanneer ik vraag om het eens te komen overlopen op campus, krijg ik het antwoord dat het te dicht op de examens valt.
+ De flexibiliteit voor het organiseren van de (inhaal)examens. Het moet gezegd, ze tonen zich méér dan bereid om voor iedereen een oplossing te zoeken die individueel past.
+ De Arteveldeshop. Gerund door een heel gemotiveerd persoon.

Kattenberg:

– De zéér slechte openingsuren van de shop voor wie niet van Gent is of die al werkt.
+ De gedrevenheid van de meeste docenten om, ook al waren we maar het tweede jaar dat zo werd georganiseerd, er het beste van te maken. Ook zeer flexibel qua taken en dergelijke meer (wie niet mee kan op field trips kon een inhaaloefening maken zonder te veel gezaag).
– De zelfingenomenheid van de taalcoaches. Vooral wie uit, zoals ze het zelf smalend noemen en daarbij ook nog overdreven diergeluiden (lees, “foute” klanken) maken, “westelijke streken” komt, moet het bekopen. Wie uit West-Vlaanderen komt, moet optornen tegen vooroordelen tot en met, komende van de docenten zelf, die als waren ze God en koning van de wereld héél parmantig over de campus schrijden. Antwerpse en Brabantse tongvallen worden niet als fout aanzien. West-Vlaamse (en dan heb ik het over tongvallen, niet over foutief woordgebruik en dergelijke) wél, en je mag naar de logopedie (die ook bij dezelfde school is gediplomeerd) gaan. Dan dient zich het examen mondelinge taal aan, en NOG is het niet genoeg. Nu kan het wel aan mijn onkunde liggen, maar ik heb nog weet van de volgende gebeurtenissen:
-> iemand die ook gebuisd was voor mondelinge taal, geen logopedie heeft gevolgd, naar Vives ging en daar wél geslaagd was
-> iemand die er constant door was, en die ze dan hebben laten zakken voor mondelinge taal tijdens zijn stage

Ikzelf en deze twee voorbeelden komen alledrie uit West-Vlaanderen. West-Vlamingen, trek uw conclusies, ga naar Vives.

Waarom nu die éne ster? Had je mij verleden jaar laten recenseren, dan zou het wellicht vier sterren geweest zijn. Maar de ervaring vorig jaar was énorm louterend, en daarom kan ik deze school ook niet aanbevelen aan gelijk wie die leraar wil worden.

Advertenties